There were 1,034 press releases posted in the last 24 hours and 456,584 in the last 365 days.

Finlands första diskussion bland överlevare och politiker om förebyggande av sexualbrott mot barn

Suojellaan Lapsia logo

Rundbordsdiskussion organiserad av Skydda Barn rf för överlevare av sexuella övergrepp i barndomen och politiker – Hur skyddar vi barn från övergrepp?

HELSINKI, UUSIMAA, FINLAND, March 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- Skydda Barn rf/Suojellaan Lapsia ry ordnar ett evenemang på centrumbiblioteket Oodi den 17.3, där överlevare och representanter för riksdagspartierna träffas för att diskutera behovet av förändringar på nationell nivå för att skydda barn från sexualbrott. Evenemanget är en del av Justice Initiative projektet, som leds av Skydda Barn rf i Norden, som syftar till att stärka lagstiftningen i EU för att bekämpa sexualbrott mot barn.

Paneldiskussionen om förebyggande av sexualbrott mot barn, med representanter från riksdagspartierna, kommer att livestreamas på sociala medier. Paneldiskussionen kommer att vägledas av Skydda Barn rf:s mål för riksdagsvalet 2023, som har tagits fram i samarbete med överlevare, samt den EU-omfattande namninsamlingen som lanserades i februari för att skydda barn från sexuellt våld, särskilt i onlinemiljöer.

"Överlevare av sexuellt våld i barndomen hörs nu för första gången när lagstiftning tas fram. Vi genomlever en historisk, tystnadsbrytande förändring både nationellt och internationellt, och rundabordssamtalet vi ordnar är det första i sitt slag i Finland. Beslutsfattarna stannar äntligen upp för att mötas och höra överlevarnas röster och visdom," betonar Nina Vaaranen-Valkonen, Skydda Barn rf:s verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut

Skydda Barn rf är den enda organisationen i Finland vars dagliga arbete uteslutande fokuserar på att förebygga sexuella trakasserier, grooming och sexuellt våld mot barn nationellt och internationellt. Vår Röst- gruppen för överlevare, som grundats av föreningen, är den första i Finland och målet är att lyfta fram rösten och visdomen hos dem som upplevt våld.

"Så många offer, så många tystade fall, så många tysta rop, så många preskriberade brott- vi måste ändra strafflagen för våra kommande generationer." Överlevare, Vår Röst- grupp

"Vi behöver gärningar, inte tomma löften" Överlevare, Vår Röst- grupp

Presskonferens 17.3.2023 klo 11:20-12:30, Kuutio, Oodi, 2 våningen.

Överlevarnas utlåtanden och rundabordsdiskussionen kommer att hållas bakom stängda dörrar. Dörrarna öppnas för media klockan 11.20.

På begäran kan medierepresentanter förses med en del av överlevarnas utlåtanden i skriftlig form.

Program öppet för media
11:20 Riksdagspartiernas representanters paneldiskussion – Hur kan vi förebygga sexualbrott mot barn?

Representanter från riksdagspartier. Diskussionen modereras av Skydda Barn rf:s Nina Vaaranen-Valkonen & Anna Ovaska

11:55 Tack & Skydda Barn rf:s avslutningstal - Låt oss skydda barn tillsammans

Nina Vaaranen-Valkonen & Matilda Sandvik, Skydda Barn rf

12:00 Signering av #safeforkids uppropet

12:05-12:30 Tid för intervjuer

En professionell fotograf kommer att vara närvarande vid mötet för Skydda Barn rf, och foton kan begäras för eget bruk efter evenemanget.

Tilläggsinformation

Matilda Sandvik
Barnrättsspecialist, Skydda Barn rf
matilda.sandvik(at)suojellaanlapsia.fi
Tfn 040 081 8002

Nina Vaaranen-Valkonen
Suojellaan Lapsia ry.
+358 40 747 8829
email us here